VvE’s mogen lenen! De nieuwe Wet Verbetering VvE is ingegaan!

Verwacht u dat het dak van het appartementencomplex waar u woont binnenkort aan renovatie toe is? Dan is dit een goed moment om het gebouw te verduurzamen. De vraag is echter, hoe wordt dit bekostigd? De middelen in het reservefonds zijn vaak niet toereikend. De nieuwe wet brengt uitkomst. Het is vanaf nu voor VvE’s makkelijker om te lenen.

Als appartementseigenaar bent u niet alleen eigenaar van uw eigen appartement, maar ook mede-eigenaar van het hele gebouw. Samen zorgt u voor de gemeenschappelijke delen zoals de lift, het dak en overige gezamenlijke ruimtes. Daarom is er een Vereniging van Eigenaars (VvE), die onder meer verantwoordelijk is voor het gezamenlijk onderhoud aan de gemeenschappelijke delen. Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe wet ingegaan die moet zorgen voor het beter functioneren van de VvE. We noemen de belangrijkste punten.

Stimuleren van reserveren

VvE’s zijn verplicht om een reservefonds aan te houden waaruit grotere uitgaven kunnen worden voldaan, zoals onderhoud. Maar ook verduurzaming van het appartementencomplex is een hot topic en zorgt voor waardevermeerdering van uw eigendom. De hoogte van het te reserveren bedrag is nu wettelijk vastgesteld op 0,5% van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw op te bouwen. Mocht een VvE een lager bedrag willen reserveren, kan dit alleen wanneer uit een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) blijkt dat minder dan 0,5% nodig is. De nieuwe wet zorgt dus voor opbouw naar voldoende capaciteit in het reservefonds. Wanneer het reservefonds echter nog onvoldoende middelen heeft, is er nu een andere mogelijkheid om onderhoud en verbeteringen te kunnen uitvoeren.

Vergemakkelijken van lenen

Voorheen was het voor VvE’s nog wel eens lastig leningen aan te gaan. Dit is nu verleden tijd. VvE’s hebben het wettelijk recht een lening aan te gaan. Leningen gesloten vanaf 1 januari 2018 zijn bovendien ‘deelbaar’. Dat betekent dat iedere eigenaar slechts aansprakelijk is voor ‘zijn’ aandeel in de lening en niet meer zoals voorheen, hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Door verkoop van het appartement eindigt de aansprakelijkheid voor de lening, die gaat dan over op de nieuwe eigenaar. De notaris controleert voor de eigendomsoverdracht of er eventueel nog een bedrag schuldig is aan de vereniging, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zullen zijn.

Kortom, een goede regeling die als resultaat goed onderhouden appartementencomplexen nastreeft. Fijn om in te wonen, waarde vermeerderend voor wie zijn huis verkoopt!